Politica de Securitate si Sanatate in Munca si de Mediu

Politica de Securitate si Sanatate in Munca si de Mediu

Click here for the English version of this page.

S.C. DEXION Storage Solutions S.R.L. crede că buna performanță de SS&M contribuie și determină succesul afacerii și se angajează să creeze și să mențină locuri de muncă sigure prin:

  1. Reducerea riscurilor SS&M la un nivel acceptabil pentru toti angajatii si contractanții prin aplicarea procedurilor și practicilor corespunzătoare de lucru
  2. Îmbunătăţirea continua a managementului și performanței de SS&M prin auto-evaluare periodică și măsurarea/direcționarea performanței
  3. Instruirea adecvată și informarea personalului și a celorlalte parți interesate
  4. Asigurarea de echipamente de munca certificate şi echipamente de protecție adecvate
  5. Asigurarea de produse de înaltă calitate și utilizabile în siguranță de către clienții noștri
  6. Reducerea treptată a impactului asupra sănătății și mediului datorat emisiilor, evacuarilor și deșeurilor si prin utilizarea eficientă a resurselor naturale și energiei
  7. Monitorizarea aspectelor de mediu semnificative
  8. Conformarea cu toate standardele relevante, cerintele legale si reglementarile in vigoare
  9. Mentinerea Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii in Munca si de Mediu, în conformitate cu standardele SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 14001:2015

Obiectivul nostru este să oferim locuri de munca sanatoase si fara accidente si un mediu de munca durabil si de calitate.
Managementul la cel mai inalt nivel se asigura de transpunerea în practica a acestei politici prin autoritatea delegată Reprezentantului Conducerii.
Politica pentru SS&M este comunicată si inteleasa de catre toti angajatii.

Downloadează Politica de Securitate si Sănătate in Muncă și de Mediu în format PDF